Afgørelse om kvægproduktion på Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup

26.02.2020

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøgodkendelse efter § 16 a til malkekvægproduktion på Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup

Adresse: Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup.

Resumé: Der er givet tilladelse efter Husdyrbrugloven til at opføre 2 nye stalde til malkekøer, ca. 335 m øst for eksisterende staldanlæg. Dele af eksisterende stalde vil blive nedrevet. Der vil endvidere blive opført nye plansiloer.

Klagefristen udløber den 25. marts 2020.