Ansøgning om miljøgodkendelse efter Lov om husdyrbrug

15.12.2020

Forannoncering af miljøgodkendelse af eksisterende svineproduktion efter de nyeste
miljøregler på adressen Moderupvej 18, 5471 Søndersø.

Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af den eksisterende svineproduktion på Moderupvej 18, 5471 Søndersø, efter Bekendtgørelsen af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 520 af 1. maj 2019.

Der er søgt om § 16a, stk. 2 miljøgodkendelse af den eksisterende uændrede svineproduktion. Der sker ingen udvidelse eller ændringer i driften. Der bygges ikke nyt.

Det ansøgte kræver, at kommunen giver en miljøgodkendelse til projektet. I forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgningen har enhver ret til at se og kommentere sagens akter.

Ideer, bemærkninger og spørgsmål til udvidelsen, samt ønsker om at se ansøgningen eller om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse når den foreligger, skal være modtaget af kommunen senest onsdag den 13. januar 2021.

Forslag m.v. skal sendes til kommunen via www.borger.dk, teknisk@nordfynskommune.dk eller brev til Nordfyns Kommune, Teknik, Erhverv og Kultur, Østergade 23, 5400 Bogense.

Mærk gerne henvendelsen med ”Natur og Miljø - Moderupvej 18, 5471 Søndersø”

En eventuel miljøgodkendelse af produktionen vil blive annonceret på et senere tidspunkt på kommunens hjemmeside. Miljøgodkendelsen vil til den tid kunne påklages.