Endelig miljøgodkendelse, Hofmansgavevej 27

10.12.2020

Nordfyns Kommune meddeler Miljøgodkendelse af udvidelse husdyrproduktion på Hofmansgavevej 27, 5450 Otterup

Adresse: Hofmansgavevej 27, 5450 Otterup

Projekt: Der er givet tilladelse til udvidelse af dyreholdet fra 609,29 DE til 1.500,86 DE, samt opførelse af nye stalde uden tilknytning til eksisterende bygninger.

Læs Miljøgodkendelsen her.

Klagefristen udløber 7. januar 2021.