Anmeldelse opfoerelse af plansilo Roerslevvej 44

18.12.2020

Anmeldelse af opførelse af overdækket plansilo på Roerslevvej 44, 5450 Otterup

Adresse: Roerslevvej 44, 5450 Otterup

Resumé: §10 anmeldelse, opførelse af overdækket plansilo, Roerslevvej 44, 5450 Otterup

Klagefristen udløber den 20. januar 2021