Tilladelse til udvidelse af parkeringsanlæg ved Langesøhallen – ændret anvendelse i landzone

02.04.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation efter planlovens § 35 til udvidelse af parkeringsanlægget på matriklerne 11b, 2ad og 7000b Langesø Hgd., Vigerslev.

Adresse: Langesøhallen, Idrætsvej i Morud.

Projekt: Udvidelse af P-plads ved Langesøhallen

Klagefrist: 30. april 2020