Dispensation til oprensning af Østrup Gadekær

21.04.2020

Nordfyns Kommune giver hermed dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2 til oprensning af gadekær på matrikel nummer 43, Østrup By, Østrup

Adresse: Gadekær på matrikel nummer 43, Østrup By, Østrup

Projekt:

Klagefrist: Inden den 19. maj 2020