April

Høringssvar vedr. skovrejsning Lykkesborg

27.04.2020

Høringsvar vedr. ansøgning om tilskud til privat skovrejsning på matr.nr. 2a Lykkesborg, Hårslev.

Nedrivningstilladelse - Assensvej 1, Bogense

24.04.2020

Tilladelse til nedrivning af
avlsbygninger på Harrit-slevgård ladegård, Assensvej 1, 5400 Bogense

Dispensation til oprensning af Østrup Gadekær

21.04.2020

Nordfyns Kommune giver hermed dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2 til oprensning af gadekær på matrikel nummer 43, Østrup By, Østrup

Landzonetilladelse - Møllemarksvej 35, Bogense

17.04.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af rundbuehal

Landzonetilladelse - Gl. Kappendrupvej 15, Otterup

16.04.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af en hal

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2020-3, Boliger ved Søndersøvej 226-228 i Morud

16.04.2020

Nordfyns Kommune har d. 16. april 2020 vedtaget Lokalplan nr. 2020-3, Boliger ved Søndersøvej 226-228 i Morud

Landzonetilladelse - Oregårdvej 51, Bogense

16.04.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af halvtag

Endelig vedtagelse af "Delvis ophævelse af Lokalplan 3-130, Golfbane ved Kristianslund"

15.04.2020

Nordfyns Koimmune har den 15. april 2020 vedtaget "Delvis ophævelse af Lokalplan 3-130, Golfbane ved Kristianslund"

Landzonetilladelse - Egensevej 12, Otterup

14.04.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opstilling af solcelleanlæg på terræn

Dispensation til bekæmpelse af kæmpebjørneklo på Fjordmarken

14.04.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 i medfør af lovens § 65 stk. 2 til bekæmpelse af kæmpebjørneklo med kemiske bekæmpelsesmidler på beskyttet eng på matrikel nr. 2cq Norup Strand, Norup.

1 2