April

Landzonetilladelse - Tokkerodvej 24, Morud

06.04.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af naturlegeplads

Høring af Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplanforslag 2019-16, Bogense Kyst

03.04.2020

Nordfyns Kommune fremlægger hermed forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan 2019-16, Bogense Kyst, i offentlig høring i 4 uger.

Dispensation til parkeringsanlæg ved Langesøhallen

02.04.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelsesloven til parkeringsanlæg på matrikel nr. 2ad Langesø Hgd., Vigerslev.

Tilladelse til udvidelse af parkeringsanlæg ved Langesøhallen – ændret anvendelse i landzone

02.04.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation efter planlovens § 35 til udvidelse af parkeringsanlægget på matriklerne 11b, 2ad og 7000b Langesø Hgd., Vigerslev.