2019

Mulighed for oprettelse af vandråd

22.10.2019

Mulighed for oprettelse af vandråd i hovedvand-oplandene Lillebælt/Fyn og Odense Fjord

Afgørelse om miljøgodkendelse af svineproduktionen på Kellebyvej 38, 5471 Søndersø

21.10.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøgodkendelse efter § 16 a til svineproduktion
på Kellebyvej 38, 5471 Søndersø

Landzonetilladelse - Glavendrupvej 40, Otterup

17.10.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til eksisterende ridebane

Landzone -  Nabbevej 3, Bogense

16.10.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af skydebane

Landzonetilladelse - Rugårdsvej 729, Morud

16.10.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af tilbygning samt to udhus på Havrehedskolen

Spildevandstilladelse til Fjerkræslagteriet Allégården I/S

16.10.2019

Nordfyns kommune har i dag meddelt spildevands-tilladelse til 

VVM-screening af eksisterende fyringsanlæg

14.10.2019

Nordfyns Kommune har lavet en vurdering af eksisterende fyringsanlæg på Gartneriet Kronborg ApS i Otterup

Landzonetilladelse - Torupvej 29, Skamby

01.10.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til ridebane

Landzonetilladelse - Bårdesøvej 128, Otterup

30.09.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til ridebane 

Landzonetilladelse - Vellingevej 48, Otterup

30.09.2019

Nordfyns Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til eksisterende ridebane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18