2019

Høringsbrev vedr. etablering af minivådområde ved Torup

07.11.2019

Nordfyns Kommune har den 19. juni 2019 modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af et minivådområde og terrænregulering på matrikelnummer 7a, Torup By, Skamby

Landzonetilladelse - Rugbjerg 24, Bogense

07.11.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af bygningssæt 

Høring af Planstrategi 2019

04.11.2019

Nordfyns Kommunalbestyrelse har d. 31. oktober 2019 besluttet, at sende Planstrategi 2019 i offentlig høring.

Høring af Kommuneplantillæg nr. 8 og Lokalplanforslag 2019-7, boliger i Bøgeparken

04.11.2019

Nordfyns Kommunalbestyrelse har d. 31. oktober 2019 besluttet at fremlægge ovennævnte planforslag i offentlig høring

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan nr. 2019-3 'Boligområde ved Norgesvej'

04.11.2019

Nordfyns Kommunalbestyrelse har d. 31. oktober 2019 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan nr. 2019-3 ’Boligområde ved Norgesvej
i Bogense’

Høring af Kommuneplantillæg nr. 9 og Lokalplan 2019-14 Biogasanlæg 'Lykkeslund'

04.11.2019

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 31. oktober 2019
vedtaget, at ovennævnte planforslag fremlægges i offentlig høring

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra nyt separatkloakeret område - sct. Annagade - til Bybækken

31.10.2019

Nordfyns Kommune meddeler hermed udledningstilladelse til regnbetinget udledning i udløb til vandløbet Bybækken

Tilladelse til etablering af sø – ændret anvendelse i landzone Gyden 2, Grindløse, Bogense

25.10.2019

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse efter planlovens § 35 til etablering af en 1500 m2 sø på matr. nr. 19a Grindløse By, Grindløse.

Høringsbrev vedr. etablering af minivådområde ved Askeby

23.10.2019

Nordfyns Kommune har den 12. juni 2019 modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af et minivådområde på matrikelnummer 3, Askeby By, Særslev

Landzonetilladelse - Langager 37, Søndersø

22.10.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af tunneldrivhus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18