Nedklassificering af Øksemoserenden

25.09.2019

Odense og Nordfyns Kommuner træffer hermed afgørelse om nedklassificering af vandløbet Øksemoserenden fra offentligt til privat.

Adresse: Øksemoserenden

Projekt: Nedklassificering af vandløbet Øksemoserenden