Tilladelse til etablering af sø – ændret anvendelse i landzone Gyden 2, Grindløse, Bogense

25.10.2019

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse efter planlovens § 35 til etablering af en 1500 m2 sø på matr. nr. 19a Grindløse By, Grindløse.

Adresse: Gyden 2, Grindløse, 5400 Bogense.

Projekt: Tilladelse til etablering af sø

Klagefrist: 26. november 2019