Afgørelse om miljøgodkendelse af svineproduktionen på Kellebyvej 38, 5471 Søndersø

21.10.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøgodkendelse efter § 16 a til svineproduktion
på Kellebyvej 38, 5471 Søndersø

Adresse: Kellebyvej 38, 5471 Søndersø.

Resumé:
Der er givet miljøgodkendelse efter nugældende Husdyrbruglov til det eksisterende staldanlæg, der omfatter 1.659 m2 produktionsareal med slagtesvin på drænet gulv og spalter (33 %/67 %).
Der bygges ikke nyt i forbindelse med miljøgodkendelsen.

Klagefristen udløber den 18. november 2019.