Tilladelse til etablering af sø – ændret anvendelse i landzone

22.11.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter planlovens § 35 til etablering af en ca. 700 m2 sø på matr. nr. 6e Skovsgårde, Hårslev

Adresse: Møllegyden 103, 5471 Søndersø

Projekt: Tilladelse til etablering af sø.

Klagefrist: 20. december 2019