Tilladelse til etablering af to søer – ændret anvendelse i landzone

25.11.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter planlovens § 35 til etablering af to søer på hver ca. 1000 m2 på matr. nr. 1e og 1bd Egebjerggård Hgd., Krogsbølle

Adresse: Alleen 11, Egebjerggård, 5450 Otterup

Projekt: Tilladelse til to nye søer

Klagefrist: 2. januar 2020 (Bemærk, forlænget klagefrist pga. jul og nytår).