Tilladelse til etablering af sø samt terrænregulering i landzone

22.11.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter planlovens § 35 til etablering af en 1000 m2 sø samt terrænregulering i form af en vold med en højde på 80 cm på matr. nr. 85d Skovby By, Skovby.

Adresse: Bogmose 41, Skovby Sand, 5400 Bogense.

Projekt: Tilladelse til etablering af sø samt terrænregulering i landzone

Klagefrist: 20. december 2019