Dispensation til oprensning af tre § 3 beskyttede søer

27.11.2019

Nordfyns Kommune meddeler dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til oprensning af tre § 3 beskyttede søer i den beskyttede mose på matrikel nr. 35a Agernæs By, Krogsbølle.

Adresse: Alleen 11, Egebjerggård, 5450 Otterup

Projekt: Dispensation til oprensning af tre § 3 beskyttede søer i beskyttet moseområde

Klagefrist: 2. januar 2020