Høringsbrev vedr. vandløbsregulering - Norup Høje

21.03.2019

Projektet omhandler anlæggelse af grøft på en rørlagt strækning på ca. 400 meter der løber imellem de ovennævnte matrikler.

Baggrund

Nordfyns Kommune har den 14. januar 2019 modtaget henvendelse fra ejeren af matrikelnummer 3r, Norup By, Norup, angående åbningen af en rørlagt strækning der løber mellem hans matrikel og matrikelnummer 4g, Emmelev By, Hjadstrup.

Høring

I henhold til bekendtgørelse nr. 834 af 26. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering mv., sendes dette projekt i høring i 4 uger hos jer, så I som interessenter har mulighed for at komme med kommentarer til det foreslåede projekt.

Læs om projektet

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser skal skriftligt være Nordfyns Kommune i hænde senest den 19. april 2019 og kan sendes til Teknik og Miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup eller på e-mail til teknisk@nordfynskommune.dk.

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .