Afgørelse om svineproduktion på Bladstrupvej 83, 5400 Bogense

07.03.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøtilladelse efter § 16 b til svineproduktionen på Bladstrupvej 83, 5400 Bogense.

Adresse: Bladstrupvej 83, 5400 Bogense.

Resumé: Der er givet tilladelse efter Husdyrbrugloven til at anvende det eksisterende produktionsareal på 508 m2 til hold af grise.

Det betyder, at der fremover må holdes søer, smågrise, slagtesvin eller en kombination af alle tre dyretyper i stalden.

Der bygges ikke nyt i forbindelse med tilladelsen.

Klagefristen udløber den 4. april 2019.

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .