Afgørelse om ikke VVM-pligt på DK Plant

21.03.2019

Nordfyns kommune har lavet en vurdering af fyringsanlæg på dk-Plant, 5450 Otterup

Adresse: Gartnerivej 5 og Klintebjergvej 59 og 61, 5450 Otterup

Projekt: VVM-screening af fyringsanlæg på dk-Plant

Vurderingen er foregået efter lovbekendtgørelse nr 1225 af 25. oktober 2018  om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Klagefrist 18. april 2019. Klagevejledning ses i afgørelsen

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .