Marts

Afgørelse om svineproduktion på Holmevej 102, 5471 Søndersø

28.03.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøtilladelse efter § 16 b til svineproduktionen på Holmevej 102, 5471 Søndersø

Tilladelse til etablering af sø på matr 4ab, Agernæs By

27.03.2019

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af sø på matr. nr. 4ab, Agernæs By, Krogsbølle

Landzonetilladelse - Kosterslevvej 19, Søndersø

26.03.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af værksted/garage/bådhus

Høring af forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan S1b-05

25.03.2019

Nordfyns Kommune har d. 25. marts 2019 vedtaget, at ovennævnte planforslag skal fremlægges i offentlig høring.

Høringsbrev vedr. vandløbsregulering - Norup Høje

21.03.2019

Projektet omhandler anlæggelse af grøft på en rørlagt strækning på ca. 400 meter der løber imellem de ovennævnte matrikler.

Afgørelse om ikke VVM-pligt på DK Plant

21.03.2019

Nordfyns kommune har lavet en vurdering af fyringsanlæg på dk-Plant, 5450 Otterup

Vandindvindingstilladelse – VandCenter Syd: Trøstrup Vandværk

19.03.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om fornyet vandindvindingstilladelse for VandCenter Syd: Trøstrup Vandværk.

Høring krydsningstilladelse ved Bogense Vestre Enge

18.03.2019

Nordfyns Kommune påtænker at tillade krydsning af to vandløb med lyslederkabel ved Storkenhøjvej i Bogense.

Afgørelse om miljøgodkendelse til NGF Nature Energy udvidelse

18.03.2019

Nordfyns Kommune meddeler Miljøgodkendelse med miljøkonsekvensvurdering til udvidelse af NGF Nature Energy Fyn A/S’ biogasanlæg

Kontrolprogram 2019 for Nr. Nærå- Ringe Vandværk

18.03.2019

Rå- og drikkevandskontroller på Nr. Nærå- Ringe Vandværk

1 2