Boretilladelse og midlertidig vandindvindingstilladelse til Emmelev A/S

11.06.2019

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til at etablere og afprøve én boring, samt foreløbig tilladelse til at indvinde vand fra boringen.

Adresse: Emmelev A/S.

Indhold: Tilladelse til at lave en boring ren- og prøvepumpning og midlertidig indvindingstilladelse

Klagefrist: 8. juli 2019

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .