Indvindingstilladelse til Bogense Forsyningsselskab

22.05.2019

Nordfyns Kommune meddeler hermed Bogense Forsyningsselskab - Tyrekrogværket endelig vandindvindingstilladelse.

Adresse: Bogense Forsyningsselskab, Tyrekrogværket

Indhold: Tilladelse til at indvinde 350.000 m³ vand til almen vandforsyning

Klagefrist: 19. juni 2019

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .