Udbud af delarealet af storparcelhusgrunden i Jydby i Otterup

07.05.2019

Delarealet af storparcelhusgrunden i Jydby i Otterup sendes hermed i udbud.

Arealet på grunden er på ca. 1.200 kvm, og den er beliggende i Jydby, 5450 Otterup, som en del af matrikel nr. 12A Otterup By, Otterup. Det udbudte areal ligger i den nordlige del af storparcelen ind mod Jydby nr. 28, (se kort).

Man kan byde op til 2.000 kvm. Mindsteprisen er fastsat til 158 kr. pr. kvm inkl. moms og ekskl. tilslutningsbidrag, hvilket svarer til en minimumspris på ca. 189.600 kr. inkl. moms for 1.200 kvm, og maksimumspris på ca. 316.000 kr. inkl. moms for 2.000 kvm..

Købesum og areal vil blive reguleret efter landsinspektørens endelige opmåling. Arealet er beliggende i byzone til opførelse af beboelse. Arealet er ikke omfattet af en lokalplan og er i Kommuneplanen nr. B 24 udlagt til boligområde/blandet boligområde.

Udbudsperioden løber fra den 8. maj 2019 til den 21. maj 2019

I denne periode er det udelukkende muligt at afgive købstilbud. Det er ikke muligt at reservere byggegrunden. Materiale vedrørende grundsalg kan rekvireres hos Strategi og Politik i Bogense på telefon nr.: 64 82 81 87 eller her:

Salg af byggegrunde sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og at kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Grunden sælges til højestbydende

Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere tilbud end det fastsatte pris. Prisen er en minimumspris. 

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. I udbudsperioden er byggegrunden åben for interesserede købere i forhold til at besigtige grunden og foretage jordbundsprøver / undersøgelser. Eventuelle udgifter forbundet hermed er uvedkommende for Nordfyns Kommune.

Købstilbud med original underskrift sendes til Nordfyns Kommune, Strategi og Politik, Østergade 23, 5400  Bogense eller sikker post via Borger.dk til post@nordfynskommune.dk, og skal være hos os senest tirsdag den 21. maj 2019, klokken 23:59. Åbningen af tilbuddene er ikke offentlig.

Læs mere om storparcelhusgrunden på Kortinfo.