Nedsivnings- og udledningstilladelse til Åbredden, Morud

16.05.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til afledning af tag-, vej og overfladevand til regnbede og diffus udsivning til recipienten Stavids Å for matrikel 2dv Morud By, Vigerslev.

Adresse: Åbredden, Morud matr. 2dv Morud By, Vigerslev

Emne: Ned- og udledningstilladelse til Å-bredden i Morud

Indhold: Regn- og vejvandshåndtering på ny udstykning i Morud

Klagefrist 13.06.2019

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .