Afgørelse om kvægproduktionen på Jersorevej 20, 5400 Bogense

27.05.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøtilladelse efter § 16 b til kvægproduktionen på
Jersorevej 20, 5400 Bogense

Adresse: Jersorevej 20, 5400 Bogense.

Resumé: Der er givet tilladelse efter Husdyrbrugloven til at udvide med 313 m2 til kvier i eksisterende bygning mod øst. Der er givet tilladelse til at etablere et halvtag op af samme bygning på ca. 250 m2 op ad den sydlige gavl til opbevaring af halm. Der er derudover givet tilladelse til, at der må gå dyretypen ”Kvæg” i stald 2. Det vil sige, at der er givet lov til, at der må sættes alle dyretyper af kvæg i staldafsnittet (køer, kvier, kalve m.fl.).

Klagefristen udløber den 24. juni 2019.

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .