Endelig §16b miljøtilladelse, Bredgade 130 Skamby

06.06.2019

Afgørelse om svineproduktion på Bredgade 130, 5485 Skamby

Adresse: Bredgade 130, 5485 Skamby.

Resumé: Der er givet tilladelse efter Husdyrbrugloven til at udvide husdyrproduktionen med 130 m2 produktionsareal til smågrise.

Derudover er der givet tilladelse til at ændre anvendelsen på 115 m2 eksisterende produktionsareal.

Der går søer i den eksisterende drift og der er nu tilladelse til at anvende arealet til søer, smågrise eller en kombination af begge dyretyper.


Klagefristen udløber den 4. juli 2019.

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .