Afgørelse af anmeldelse om etablering af gyllebeholder på Lillebro 20, 5450 Otterup

27.06.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til at etablere en gyllebeholder på Lillebro 20, 5450 Otterup.

Adresse: Lillebro 20, 5450 Otterup.

Resumé: Der er givet tilladelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 12 til at etablerer en 4.000 m3 gyllebeholder med fast overdækning/telt.

Klagefristen udløber den 25. juli 2019.

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .