Indvindingstilladelse til Veflinge Vandværk

02.07.2019

Nordfyns Kommune meddeler hermed Veflinge Vandværk endelig vandindvindingstilladelse til boringerne DGU nr. 136.2001, 136.1064 og 136 341.

Adresse: Veflinge Vandværk

Indhold: Tilladelse til at indvinde 180.000m3/ vand pr år de kommende 30 år.

Klagefrist 30. juli 2019