Tilladelse til etablering af sø – ændret anvendelse i landzone

04.07.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter planlovens § 35 til etablering af to søer på hver ca. 800 m2 sø på ejendommen Rugårdsvej 692. 5462 Morud matrikel nr. 6a Sværupgård, Vigerslev.

Adresse: Rugårdsvej 692 5462 Morud

Projekt: Tilladelse til etablering af to søer

Klagefrist: 2. august 2019