Juli

Multibane til Skamby Boldklub

30.07.2019

Nordfyns Kommunen meddeler tilladelse til etablering af multibane på Bredgade 64, matrikel 1ø, Skamby By, Skamby.

Landzonetilladelse - Rugårdsvej 801, Morud

16.07.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til indretning af gildesal

Miljøgodkendelse - tillæg

15.07.2019

Nordfyns Kommune har meddelt et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse for Søndersø Kartingklub. Tillægget gælder øget kørsel med udlejningskarts.

Landzonetilladelse - Blæsbjergvej 36, Morud

08.07.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etableret ridebane

Tilladelse til etablering af sø – ændret anvendelse i landzone

04.07.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter planlovens § 35 til etablering af to søer på hver ca. 800 m2 sø på ejendommen Rugårdsvej 692. 5462 Morud matrikel nr. 6a Sværupgård, Vigerslev.

Indvindingstilladelse til Veflinge Vandværk

02.07.2019

Nordfyns Kommune meddeler hermed Veflinge Vandværk endelig vandindvindingstilladelse til boringerne DGU nr. 136.2001, 136.1064 og 136 341.

Landzonetilladelse - Søndersøvej 144, Morud

02.07.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af en ridebane

Fordebat -  HCA-Airport

01.07.2019

Indkaldelse af idéer, forslag og bemærkninger til ny
planlægning og udvidelse af HCA-Airport