Januar

Landzonetilladelse - Stenløkkevej 42, Otterup

14.01.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til ændret anvendelse af areal til spejderformål

Afslag på indvindingstilladelse på Hedebovej 26

09.01.2019

Nordfyns Kommune meddeler, med hjemmel i vandforsyningslovens § 201, afslag på ansøgningen.

Revurdering af svineproduktion, Lufthavnsvej 99, 5270 Odense N

07.01.2019

Nordfyns Kommune meddeler revurdering af miljøgodkendelsen af svineproduktionen på Lufthavnvej 99, 5270 Odense N.

Høring af forslag til Trafiksikkerhedsplan 2019 - 2022

03.01.2019

Kommunalbestyrelsen har den 20. december 2018 godkendt forslag til Trafiksikkerhedsplan 2019-2022, som nu sendes i offentlig høring

1 2