Høring af forslag til Trafiksikkerhedsplan 2019 - 2022

03.01.2019

Kommunalbestyrelsen har den 20. december 2018 godkendt forslag til Trafiksikkerhedsplan 2019-2022, som nu sendes i offentlig høring

De overordnede rammer for trafiksikkerhedsplanen knytter sig til 4 temaer:

  • Adfærds- og holdningspåvirkning.
  • Skole, børn og unge.
  • Cyklister og knallertkørere.
  • Hastighed og fremkommelighed.

Baggrunden for at der i den nye trafiksikkerhedsplan arbejdes med temaer og principper er, at der erfaringsmæssigt sker meget omkring de trafikale forhold over en 4-årig planperiode, og lokaliteternes prioritering ændrer sig typisk.

Denne struktur i planen sikrer, at der altid foretages en aktuel vurdering og prioritering af de løbende problemstillinger.

Planen fremlægges i offentlig høring fra den 3. januar 2019 til den 28. februar 2019.

Alle har mulighed for at fremsende bemærkninger til forslaget.

Forslaget til Trafiksikkerhedsplanen 2019-2022 kan findes her

Bemærkninger til planen kan indsendes til: teknisk@nordfynskommune.dk

Trafiksikkerhedsplanen 2019-2022 samt de indkomne bemærkninger vil efterfølgende blive forelagt Kommunalbestyrelsen, som godkender den endelige Trafiksikkerhedsplan.