Januar

Offentlig høring af supplerende vandløbsgodkendelse til åbning af rørlagt strækning, samt dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til sandfang.

30.01.2019

Supplerende vandløbsgodkendelse til åbning af Oreafløbet, samt dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til sandfang i skelbækken.

Nordfyns Kommune sender nedenstående udkast til afgørelse i offentlig høring fra 30. januar 2019 til 27. februar 2019.

Landzonetilladelse - Odensevej 132 Søndersø

29.01.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af en garagebygning

Afslag til videregående vandbehandling – Nordfyns Vandværk

28.01.2019

Nordfyns Kommune meddeler afslag til Nordfyns Vandværks ansøgning om videregående vandbehandling.

Kontrolprogram for Østrup Vandværk

28.01.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om nyt kontrolprogram for Østrup Vandværk

Høring af ønske om regulering af rende langs Harritslevvej

28.01.2019

Nordfyns Kommune sender hermed ønske om regulering af rende langs Harritslevvej i Bogense i høring.

Kontrolprogram for Ørritslev Vandværk

22.01.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om nyt kontrolprogram for Ørritslev Vandværk

Kontrolprogram for Klintebjerg Vandværk

22.01.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om nyt kontrolprogram for Klintebjerg Vandværk

Landzonetilladelse - Stenløkkevej 30, Otterup

21.01.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Landzonetilladelse - Horsebækvej 45, Otterup

18.01.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af solcelleanlæg

Tilladelse til nedsivning Maderupvej 2

15.01.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til at nedsive vej- og tagvand på Maderupvej 2

1 2