Tilladelse til udvidelse af dyrehold på Stensbyvej 41, 5485 Skamby

08.02.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til udvidelse af dyrehold på Stensbyvej 41, 5485 Skamby

Adresse: Stensbyvej 41, 5485 Skamby

Resumé: Der er meddelt tilladelse til at udvide kvægproduktionen fra et produktionsareal på 3.181 m2 til et produktionsareal på 3.285 m2 i henhold til Husdyrbrugloven .

I forbindelse med ændringen ophører den eksisterende slagtesvineproduktion på ejendommen.

Klagefristen udløber den 8. marts 2019

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .