Dispensation til oprensning og udvidelse af § 3 beskyttet sø

18.02.2019

Nordfyns Kommune meddeler dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til oprensning og udvidelse af den § 3 beskyttede sø på ejendommen Flytterupgyden 31, 5471 Søndersø matr.nr. 6a Fuglebjerglund, Veflinge.

Adresse: Flytterupgyden 31, 5471 Søndersø

Projekt: Dispensation til oprensning og udvidelse af § 3 beskyttet sø

Klagefrist: 18. marts 2019

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .