Dispensation til oprensning af gadekær i Kærby

08.02.2019

Nordfyns Kommune meddeler dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af gadekær på matr.nr. 7000e, Kærby By, Skovby

Adresse: Gadekær på matr.nr. 7000e, Kærby By, Skovby

Projekt: Oprensning af gadekær i Kærby

Klagefrist: 8. marts 2018.

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .