Afgørelse om svineproduktion på Skovmøllevej 16, 5474 Veflinge

06.02.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøtilladelse efter § 16 b til svineproduktionen på Skovmøllevej 16, 5474 Veflinge

Adresse: Skovmøllevej 16, 5474 Veflinge

Resumé: Der er meddelt tilladelse til at anvende det eksisterende produktionsareal på 1.890 m2 til hold af smågrise, slagtesvin, eller en kombination af begge dele i henhold til Husdyrbrugloven. Der bygges ikke nyt i forbindelse med tilladelsen.

Klagefristen udløber den 6. marts 2019.

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .