Afgørelse om svineproduktion på Glavendrupvej 10, 5450 Otterup

21.02.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøgodkendelse efter § 16 a til svineproduktionen på Glavendrupvej 10, 5450 Otterup

Adresse: Glavendrupvej 10, 5450 Otterup.

Resumé: Der er givet miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven til at ændre svineproduktionen.

Ændringen sker inden for det eksisterende staldanlæg, men et staldafsnit ændres fra hold af smågrise til hold af søer og et andet staldafsnit godkendes til hold af enten søer, slagtesvin eller en blanding af de to dyretyper. Begge gyllebeholdere overdækkes med fast overdækning.

Klagefristen udløber den 21. marts 2019.

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .