Februar

Tilladelse til vandløbsregulering langs Harritslevvej i Bogense

28.02.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til regulering af rende langs Harritslevvej i Bogense på matrikelnummer 7000f, Harritslevgård Hgd., Skovby

Afgørelse af cykelsti mellem Skamby og Søndersø

25.02.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om, at etableringen af cykelsti mellem Skamby og Søndersø ikke udløser en VVM redegørelse

Afgørelse om svineproduktion på Glavendrupvej 10, 5450 Otterup

21.02.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøgodkendelse efter § 16 a til svineproduktionen på Glavendrupvej 10, 5450 Otterup

Høring: Revidering af Indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Nordfyns Kommune

18.02.2019

Nordfyns Kommune sender forslag til revideret indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Nordfyns Kommune i offentlig høring jf. § 3 i Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Afgørelse om svineproduktion på Bogmose 32 5400 Bogense

18.02.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøgodkendelse efter § 16 a til svineproduktion på Bogmose 32, 5400 Bogense

Kontrolprogram for Hasmark Strands Vandforsyning

18.02.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om nyt kontrolprogram for Hasmark Strands Vandforsyning

Kontrolprogram for Hasmark Vandværk

18.02.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om nyt kontrolprogram for Hasmark Vandværk

Dispensation til oprensning og udvidelse af § 3 beskyttet sø

18.02.2019

Nordfyns Kommune meddeler dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til oprensning og udvidelse af den § 3 beskyttede sø på ejendommen Flytterupgyden 31, 5471 Søndersø matr.nr. 6a Fuglebjerglund, Veflinge.

Landzonetilladelse - Lundemosen 12, Otterup

14.02.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af carporte

Landzonetilladelse - Bjerrumvej 28, Otterup

13.02.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af maskinhus

1 2