Tilladelse til minivådområde ved Torup

10.12.2019

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af minivådområde på matrikelnummer 7a, Torup By, Skamby.

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af minivådområde på matrikelnummer 7a, Torup By, Skamby.


Du kan her læse:

Klagefrist: 4 uger fra offentlggørelsen