Tilladelse til minivådområde ved Askeby

10.12.2019

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af minivådområde på matrikelnummer 3, Askeby By, Særslev.

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af minivådområde på matrikelnummer 3, Askeby By, Særslev

Du kan her læse:

Klagefrist: 4 uger fra offentlggørelsen