Tilladelse til etablering af en sø samt terrænregulering

13.12.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter planlovens § 35 til etablering af en 650-800 m2 sø samt terrænregulering på matr. nr. 2c Gyldensteen Hgd., Nr. Sandager.

Adresse: Kragelund 2, 5400  Bogense

Projekt: Tilladelse til etablering af en 650-800 m2 sø samt terrænregulering på matr. nr. 2c Gyldensteen Hgd., Nr. Sandager

Klagefrist: 13. januar 2020