Høring vedrørende nedrivning af bygninger, Assensvej 1, Bogense

13.12.2019

Nedrivning af avlsbygninger på Harritslevgård ladegård

Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til at nedrive avlsbygninger:

Beliggende: Assensvej 1, 5400 Bogense
Matr. nr.: 1 a, Harritslevgård Hgd., Skovby


Harritslevgårds ladegård indgår i en oprindelig helhed med den fredede hovedbygning.
Avlsbygningerne er opført i godsernes storhedstid fra 1880-1920.

Avlsbygningerne er registreret med en SAVE-værdi på 2 og er udpeget som bevaringsværdige i Kommuneplantillæg nr.16 Kommuneplan 2017-2029 for Nordfyns Kommune.

Dette medfører, at avlsbygningerne er bevaringsværdige i henhold til §17 i Lov om Bygningsfredning og Bevaring af Bygninger og Bymiljøer.
Avlsbygningerne må ikke nedrives, før nedrivningsansøgning har været offentligt bekendtgjort, og kommunen har besluttet om der skal nedlægges forbud mod nedrivning i henhold til planlovens §14.
 
I henhold til §18 i Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og Bymiljøer skal 
kommunen foretage en offentlig bekendtgørelse af nedrivningsansøgningen med en frist på 4 uger.  
 

Hvis du har bemærkninger til nedrivningen, bedes du sende dem senest 17.01.2020 til: teknisk@nordfynskommune.dk 


Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00