December

Afgørelse om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen i Nordfyns Kommune

20.12.2019

Kystdirektoratet har truffet afgørelse om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen

Tilladelse til etablering af en sø samt terrænregulering

20.12.2019

Nordfyns Kommune meddeler hemed tilladelse efter planlovens §35 til etablering af en 4300-4500 m2 sø samt terrænregulering på matr. nr. 5h Væde By, Veflinge.

Landzonetilladelse - Pilegårdsvej 1, Søndersø

18.12.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til eksisterende ridebane

Landzonetilladelse - Horsebækvej 85, Otterup

17.12.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af vognmandsvirksomhed

Tilladelse til etablering af en sø samt terrænregulering

13.12.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter planlovens § 35 til etablering af en 650-800 m2 sø samt terrænregulering på matr. nr. 2c Gyldensteen Hgd., Nr. Sandager.

Høring vedrørende nedrivning af bygninger, Assensvej 1, Bogense

13.12.2019

Nedrivning af avlsbygninger på Harritslevgård ladegård

Tilladelse til minivådområde ved Askeby

10.12.2019

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af minivådområde på matrikelnummer 3, Askeby By, Særslev.

Tilladelse til minivådområde ved Torup

10.12.2019

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af minivådområde på matrikelnummer 7a, Torup By, Skamby.

Landzonetilladelse - Kragelund 10, Bogense

09.12.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til ridebane

Landzonetilladelse - Præstevejen 8, Otterup

06.12.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af legeplads.

1 2