Forannoncering af svineproduktion Smidstrupvej 19, 5400 Bogense

14.08.2019

Ansøgning om revurdering af miljøgodkendelse efter lov om husdyrbrug

Nordfyns Kommune skal revurdere den eksisterende svineproduktion på Smidstrupvej 19, 5400 Bogense efter bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 718 af 8. juli 2019 og bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 520 af 1. maj 2019.

Produktionen har en § 12 miljøgodkendelse med flere end 750 stipladser til søer og er derfor et IE-husdyrbrug.

I forbindelse med sagsbehandlingen af revurderingen har enhver ret til at se og kommentere sagens akter.

Ideer, bemærkninger og spørgsmål til revurderingen, eller ønske om at få tilsendt udkast af revurderingen når den foreligger, skal være kommunen i hænde senest onsdag den 11. september 2019.

Forslag m.v. skal sendes til kommunen via www.boger.dk, teknisk@nordfynskommune.dk eller brev til Nordfyns Kommune, Teknik og Miljø, Østergade 23, 5400 Bogense.

Resultaset af revurderingen vil blive annonceret på et senere tidspunkt på kommunens hjemmeside. Afgørelsen om revurdering vil til den tid kunne påklages.