Ekspropriation – Arealer til byudvikling ved Åbakkevej i Morud

26.08.2019

Nordfyns Kommune indvarsler til åsteds- og forligsforretning ved Åbakkevej i Morud efter vejlovens § 100.

Nordfyns Kommune ønsker fortsat byudvikling i Nordfyns Kommune. Nordfyns Kommune har derfor besluttet at igangsætte en ekspropriationsprocedure for at erhverve arealer til brug herfor i Morud.

Nordfyns Kommune indvarsler til åsteds- og forligsforretning ved Åbakkebvej i Morud efter vejlovens § 100.

Åsteds- og forligsforretningen afholdes ved Åbakkevej i Morud onsdag d. 25. september 2019, kl. 9-11.

Det forventes, at der skal erhverves arealer fra to ejendomme, og begge forretninger afholdes denne dag.

Inden mødet vil den påtænkte ekspropriationsgrænse blive afmærket.

Mødet starter med en kort orientering om proceduren ved ekspropriation og om klagemulighederne. Reglerne er også nærmere beskrevet i Erhvervsstyrelsens ”Vejledning om reglerne for ekspropriation efter planloven” fra april 2019.

Derefter vil vi se på det planlagte og dets betydning for ejendommen, og høre eventuelle bemærkninger til det.

Derefter vil der være mulighed for, at kommunen fremsætter et tilbud på den erstatning, som ejerne skal have, og der vil blive søgt indgået et forlig om erstatningen.

Ejerne skal orientere eventuelle brugere eller andre, der har rettigheder over ejendommene, om den påtænkte ekspropriation.

Der vedlægges:

Ekspropriationsmaterialet er offentligt fremlagt i sin helhed på Nordfyns Kommunes hjemmeside: www.nordfynskommune.dk den 26. august 2019.

Lovhjemmel

Det kan oplyses, at beslutningen om at igangsætte ekspropriationsproceduren er truffet med hjemmel i ”planloven” § 47 på baggrund af Lokalplan nr. 2019-1.