August

Høring af Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplanforslag nr. 2019-3 Boligområde ved Norgesvej

02.09.2019

Nordfyns Kommune har d. 29. august 2019 vedtaget, at ovennævnte Kommuneplantillæg og Lokalplanforslag skal fremlægges i offentlig høring.

Tilladelse til nedsivning af vand fra cykelskure og P-plads Havrehedskolen Morud

30.08.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til nedsivning af 1250 m2 tag- og vejvand fra P-pladser

Landzonetilladelse - Lindøhoved 60, Bogense

29.08.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af shelterplads

Afgørelse efter § 16 b af svineproduktion på Kellebyvej 30, 5471 Søndersø

27.08.2019


Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøtilladelse efter § 16 b til svineproduktionen på Kellebyvej 30, 5471 Søndersø.

Ekspropriation – Arealer til byudvikling ved Åbakkevej i Morud

26.08.2019

Nordfyns Kommune indvarsler til åsteds- og forligsforretning ved Åbakkevej i Morud efter vejlovens § 100.

Landzonetilladelse - Ringemarken 26, Otterup

26.08.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af hal samt etableret ridebane

Grødeskæring i de norfynske vandløb

23.08.2019

Nordfyns Kommune starter nu op på efterårsgrødeskæringerne i de nordfynske vandløb.

Landzonetilladelse - Grusgyden 67, Otterup

23.08.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af nyt énfamiliehus

Landzonetilladelse - Fuglsangsvej 20, Otterup

22.08.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af shelterplads

Landzonetilladelse - Klintebjergvej 178, Otterup

22.08.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af shelterplads

1 2