Udledningstilladelse ved Horsebækvej i Otterup

26.04.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til udledning af tag- og overfladevand fra separatkloakeret område Stenløkkeparken delområde H til Brorenden

Adresse: Horsebækvej i Otterup, matrikel nr. 13b, Hjadstrup By, Hjadstrup

Projekt: Tilladelse til at tag- og overfladevand fra ny udstykning ved Horsebækvej i Otterup kan udledes til Brorenden efter neddrosling og rensning i regnvandsbassin.

Klagefrist: 24. maj 2019

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .