Fornyelse af tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 1a Langesø Hdg.

04.04.2019

Nordfyns Kommune meddeler: Fornyelse af tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 1a Langesø Hdg., Vigerslev, Nordfyns Kommune

Adresse: matr. nr. 1a Langesø Hdg., Vigerslev, Nordfyns Kommune

Projekt: Fornyelse af  vandindvindingstilladelse til vanding af golfbane.

Klagefrist: udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .