Indvindingstilladelse af vand Krogsbølle

04.04.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til midlertidig grundvandssænkning

Adresse: Matr.nr. 7i Gyngstrup By, Gyngstrup

Indhold: Tilladelse til indvinding og tilbageledning af 90.000 m3/år vand til vask af råstoffer i grusgrav matr. 7i, Gyngstrup By, Krogsbølle

Klagefrist 2. maj 2019

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .